mandag 9. desember 2013

Steinsvik med å vinne fremtidsrettet boligkonkurranse på Furuset


Fra Futurebuilts nettside:

"Med forslaget ”God morgen Alna” vant Haugen/Zohar arkitekter, Steinsvik Arkitektkontor og Dronninga Landskap konkurransen om klimavennlige førstehjemsboliger på Furuset.


I Ulsholtveien 31 på Furuset skal Stiftelsen Betanien bygge 30-40 utleieboliger. Furuhuset, som står på tomten i dag, skal rehabiliteres og inndeles i leiligheter. I tillegg planlegges nye leilighetsbygg på tomten. Prosjektet skal bidra i boligutviklingen i Bydel Alna, og unge mennesker som vil etablere seg på Furuset er hovedmålgruppe for boligene.
- God morgen Alna er ikke bare et konsept for energieffektive nybygg, det er også en elegant utnyttelse av eksisterende bebyggelse. Vinnerprosjektet klarer på en forbilledlig måte å videreføre dagens grønne kvaliteter samtidig som plasseringen av nybygg på tomten skaper nye, lune uterom. Dette grepet gir en fin inndeling mellom private og felles oppholdsarealer, sier Ulla Hahn, jurymedlem og fagrådgiver i FutureBuilt.

Om konkurransen
Stiftelsen Betanien mottok hele 30 søkere om prekvalifisering til konkurransen om førstehjemsboliger på Furuset i Oslo. Oppdragsgiver var meget fornøyd både med antall søkere og den høye kompetansen de viste. Av den grunn var evalueringen vanskelig, og man valgte til slutt å ta med 4 firmaer/team i stedet for 3 som opprinnelig tenkt. Befaring og seminar for de 4 deltagerne ble holdt 28. august. Konkurranseperioden var fra 28. august til 1. november."

Vi er stolte over å ha vært med på teamet som vant  så skarp konkurranse! Steinsvik Arkitektkontor AS har særlig jobbet med disponeringen av tomta og prosjektets energikonsept:
Mer om prosjektet:
http://www.futurebuilt.no/anerkjente-arkitekter-vant-boligkonkurranse


mandag 18. november 2013

Strandparken ved Juldagan

Vinteren 2013 utviklet vi et konsept for tomta K15-K16 i forbindelse med en invitert arkitektkonkurranse arrangert av eierne av tomta. Vi vant denne konkurransen med vårt konsept. Vårt målsetting mens vi jobbet med konseptet var å yte noe til beste for byen med denne sentrale tomta:

Yte - gi byen et nytt sjømerke
Yte - best mulig lokalklima både for boliger i dette prosjektet og naboer omkring
Yte - gode uterom og god bokvalitet

Vi jobbet derfor med å få til:
Offentlig, solvendt uterom i le - for lek, samvær, aking og pølsegrilling. 
Gjennomlyste leiligheter med utsikt både nordover og sørover som gjør maksimal nytte av de fantastiske kvalitetene på tomta; sundet og utsikta som en ressurs. 
Diagram - offentlig tilgjengelige arealer
Situasjonsplan
For å få til dette endte vi opp med noen smale høye tårn, som løfter seg utover mot sjøen. Profilen utviklet vi ved å studere sol- og skygge fra tårnene. Denne tomta tåler høyde fordi slagskyggen bare treffer vannet bak i den perioden av året der uteopphold er viktig. Høyden vi endte opp med kom som et direkte logisk resultat av de kvalitetene vi ønsket å utvikle på tomta. 
Sol-skygge 21.04. klokka 15.00 og 21.06 klokka 15.00Vi ønsket å skape leiligheter med spektakulær bokvalitet og gi rom for en stor offentlig park; en pause langs Strandkanten - gi folk mulighet til å komme ned og stikke beina i vannet med saltvannsbad og tidevannsterskler. 
Perspektiv park og sjøbad

I prosessen fant vi også ut at vi måtte legge til rette for et alment tilgjengelig sted på toppen av alt - utsikten fra en skybar eller et utleielokale øverst oppe så alle kan få se det aller beste.
Perspektiv panorama sett fra sør

Prosjektet har totalt ca 8500m2 park, 170-200 leiligheter, fra 9-22 etasjer, ca 18000m2 BRA:

tirsdag 12. november 2013

Steinsvik Arkitektkontor representert på Nordland Akademi og Galleri Apothekets Arkitekturkveld i Galleri Apotheket torsdag 10. oktober

Kveldens hovedinnleder var sivilarkitekt MNAL Rose Marie Steinsvik, Steinsvik Arkitektkontor AS som holdt foredraget "RMS: Bærekraftig arkitektur". Her er beskrivelsen av Rose Marie Steinsvik og kontoret: 

"Rose Marie Steinsvik har grunnlagt og drevet Steinsvik Arkitektkontor AS, sammen med Odd Karl Steinsvik, siden 1971. I de senere år har Steinsvik engasjert seg i utviklingen av passivhus for norske forhold. Kontoret ferdigstilte allerede i 2005 prototypen "I-box120", et selvbygger- og læringsprosjekt hvor arkitektene utviklet et konsept for en lufttett, fuktsikker og kuldebrofri ytterveggskonstruksjon basert på massivtre.
Det resulterte i bygginga av banebrytende lavenergiboliger i Storelva og Doktordalen i Tromsø.

Steinsvik har vært presentert på flere utstillinger og har vunnet en rekke priser. Arkitektkontoret har blant annet vunnet Nord-Norsk Arkitekturpris, og vært nominert til Byggeskikkprisen. Steinsvik var presentert på Arkitektmuseet i utstillingen "SPOR" i 2011. "I-box120" ble vist på Arkitekturbiennalen i Venezia i 2008. Norges Fiskerihøgskole, som ble bygget i 1995 under ledelse av Steinsvik Arkitektkontor, ble i 2011 vernet gjennom landevernplanen for kunnskapsbygg."

Etter Rose Maries inlegg holdt sivilarkitekt MNAL Gøril Lilleng innlegget "Fire markante bygninger i Sortland kommune; bygninger med estetisk bærekraft" og visning av Små Spor, utstilling av nordnorske arkitekturperler.


Mer om arrangementet på denne linken: 

http://www.nordland-akademi.no/?q=en/node/345

mandag 11. november 2013

Kan Sentrumsløftet løfte sentrum? Debattinlegg i Nordlys

Den 16.10 avholdt Nord Norges Arkitektforening frokostmøte om Sentrumsløfte - et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø Kommune og Næringsforeningen i Tromsø med målsetning om å gjøre sentrum mer attraktivt. Det ble et møte med en engasjert debatt i etterkant og denne ble fulgt oppi avisa Nordlys med debattinlegg signert Mari Bergset, Steinsvik Arkitektkontor.tirsdag 15. oktober 2013

Kirkenes skoler flott presentert i Arkitektur N nr.6 + Looptopia som er hovedoppgaven til Mads, arkitekt på kontoret

Her er link til litt om Arkitektur N nr. 6 som har en fyldig og flott presentasjon av landskapsprosjektet/lekeplassen på nye Kirkenes skole:
http://www.arkitektur.no/arkitektur-n-nr-06-2013
Uværsskur på Kirkenes skole - solvegg og klatrelandskap - ble klatra på selv før det ble montert klatretak!

Det oransje uværskuret i kontrast til den hvite snøen - ly for snøføyk og lekested

Hovedoppgaven Looptopia ble også godt presentert sammen med artikkelen av professor Ole Møystad og Hettie Pisters: "Den urbane handling – intelligens, plan og prosjekt i byutviklingen"

onsdag 14. august 2013

BUKTA SJØBAD - arktisk solenergibad i Telegrafbukta

Her på kontoret bli av og til lunsjen veldig produktiv - når vi sitter der mellom prosjekter og bare fabulerer. Denne ideen klarte vi  ikke å la være å tegne litt på også - Vi skulle ønske vi kunne bade i Tromsø - i havet - uten å være helt på nivå med råskinna i "Ishud" badeklubb i Telegrafbukta. Det vi kunne tenke oss var et saltvannsbad med en terskel som holder på vannet mellom flo og fjære slik at sola får virke på det og varme det opp. Det hadde vært noe! Det kunne være helt enkelt og lavteknologisk med bare en terskel med overløp, men det kunne også være mer opparbeidet med et skikkelig badehus der det går an å skifte og en badstu som "Ishud" kan bruke når de kommer opp fra isbadene sine. Det kunne også være en pumpe som sirkulerte vannet og vi kunne legge til rette for å bruke fasaden på badehuset til å høste mer solenergi og øke temperaturen i vannet. 

Her er noen skisser av noe av det vi drømmer om for BUKTA BAD - skissene viser den enkleste varianten - en saltvannsterskel som holder vannet igjen lenge nok til at det blir noen grader mer behagelig og skaper en herlig sjølekeplass for både små og store. 
tirsdag 13. august 2013

Passivhusutredning Austadkvartalet


I mai 2013 gjennomførte Steinsvik Arkitektkontor, sammen med Sletten AS, en passivhusutredning av Austadkvartalet, for ANS Felleseiet Austad. Utredningen bestod av å definere gode strategier og tiltak for energirehabilitering av bygningsmassen (Steinsvik Arkitektkontor) og forbedring av det tekniske anlegget (Sletten AS). Videre ble det foretatt energikostnadsberegninger som avdekket energisparingspotensialet og økonomien i dette. 

 
I 2010 deltok Odd Karl Steinsvik i "Arnstadutvalget" som utarbeidet rapporten "Energieffektivisering av bygg. En ambisiøs og realistisk plan mot 2040". Han utarbeidet selv noen alternative betraktinger som tydelig avvek fra konklusjonen i den publiserte rapporten. Disse betraktningene finnes på denne linken: https://docs.google.com/fileview?id=0B1TODr9RdggqMzdjYmUyZDYtZjUyOS00YzM3LWIzNmQtZGMyODcyMTA4NTA0&hl=enMTA4NTA0&hl=en. I disse betraktningene foretas det et overordnet estimat på det totale energisparingspotensialet for ulike bygningstyper gjennom tre forskjellige tiltak. For bygningskategorien private næringsbygg, estimeres dette potensialet for de ulike tiltakene å være:
  • Utskifting av glass = 2,2 TWh
  • Sanering = 1,7 TWh
  • Energitiltak tekniske anlegg = 4,24 TWh
Austadkvartalet er i kategorien private næringsbygg, som i Steinsviks betraktninger fra 2010, estimeres til å ha et energisparingspotensial på 8,14 TWh (glassutskifting, sanering og tekniske anlegg). Til sammenligning produserer all eksisterende vindkraft i Norge maksimalt 4,5 TWh (ssb), og er ulønnsom i all fremtid. 

I arbeidet med passivhusutredningen for Austadkvartalet ble det utarbeidet strategier og tiltak med et totalt energisparingspotensial på i 2,7 millioner kWh. Det totale næringsarealet i Austadkvartalet er på 13 200 kvm. Det gir et energisparingspotensial på 205 kWh/kvm. Om vi multipliserer energisparingstiltakenes effekt per kvadratmeter (205 kWh/kvm) med antall kvadratmeter næringsbygg i Norge (70 000 000 kvm, se Steinsviks betraktninger) får vi et nasjonalt energisparingspotensial på 14,35 TWh for privat næringsareal. 

Vi ser av dette at potensialet kan være mye større enn estimatet fra 2010, dersom en engasjerer en tverrfaglig og kompetent arbeidsgruppe til planleggingen av strategier og tiltak.

mandag 3. juni 2013

Arkitekturhelg på Hamsunsenteret - Steinsvik reiser til Hamarøy

På fredag tar vi med oss hele kontoret og kjører til Hamarøy for årsmøte i Nord Norges Arkitektforening med  tilhørende festforelesning og festmiddag. Vi gleder oss til omveiene vi skal ta på veien dit, og til programmet der - særlig blir det spennende å høre om Hellsten og Gillardis vinnerprosjekt i Kiruna-konkurransen.

0900 - Frokost på Tranøy fyr
1100 - Årsmøte i NAF på Hamsunsenteret 
1300 - Lunsj  på Hamsunsenteret 
1400 - Omvisning på Hamsunsenteret
1500 - Festforelesnig med Ghilardi Hellsten Arkitekter: 1. premie vinnere i arkitektkonkurransen om ‘ny stadskärna i Kiruna’.
1630 - Rose Marie Steinsvik orienterer om saker fra NALs sentralstyre
1700 - Nordnorsk arkitekturpris
2000 - Festmiddag på Tranøy fyr

Link til mer informasjon: http://www.arkitektur.no/arkitekturhelg-pa-hamsunsenteret-hamaroy-7-juni-

torsdag 4. april 2013

Slik blir " Solseilet"

Steinsvik Arkitektkontor har tegnet forslag til reguleringsplan for kvartalet Rektor Steensgate, Verftsgata, Storgata, Elvegate i Tromsø for Thongård AS. Avisa Nordlys snappet opp det innsendte planforslaget: 
http://www.nordlys.no/nyheter/Solseilet
Illustrasjon: Eve-images

tirsdag 26. februar 2013

Nytt selvutviklet energikonsept!

Skissen viser et av kontorets siste selvutviklede energikonsept: Naturlig ventilasjon med luftbåren varmegjenvunnet gulvvarme med luft-til-vann avtrekksvarmepumpe, luftsolfanger og jordvarmekollektor. Boligen systemet er tiltenkt for vil få et beregnet årlig oppvarmingsbehov på 10,3 kWh/kvm (totalt ca 1500 kWh). Passivhuskravet der huset skal stå er 17,3 kWh/kvm. Konseptet er et produkt av lang erfaring med energieffektive bygninger og passive oppvarmingssystem.