mandag 9. desember 2013

Steinsvik med å vinne fremtidsrettet boligkonkurranse på Furuset


Fra Futurebuilts nettside:

"Med forslaget ”God morgen Alna” vant Haugen/Zohar arkitekter, Steinsvik Arkitektkontor og Dronninga Landskap konkurransen om klimavennlige førstehjemsboliger på Furuset.


I Ulsholtveien 31 på Furuset skal Stiftelsen Betanien bygge 30-40 utleieboliger. Furuhuset, som står på tomten i dag, skal rehabiliteres og inndeles i leiligheter. I tillegg planlegges nye leilighetsbygg på tomten. Prosjektet skal bidra i boligutviklingen i Bydel Alna, og unge mennesker som vil etablere seg på Furuset er hovedmålgruppe for boligene.
- God morgen Alna er ikke bare et konsept for energieffektive nybygg, det er også en elegant utnyttelse av eksisterende bebyggelse. Vinnerprosjektet klarer på en forbilledlig måte å videreføre dagens grønne kvaliteter samtidig som plasseringen av nybygg på tomten skaper nye, lune uterom. Dette grepet gir en fin inndeling mellom private og felles oppholdsarealer, sier Ulla Hahn, jurymedlem og fagrådgiver i FutureBuilt.

Om konkurransen
Stiftelsen Betanien mottok hele 30 søkere om prekvalifisering til konkurransen om førstehjemsboliger på Furuset i Oslo. Oppdragsgiver var meget fornøyd både med antall søkere og den høye kompetansen de viste. Av den grunn var evalueringen vanskelig, og man valgte til slutt å ta med 4 firmaer/team i stedet for 3 som opprinnelig tenkt. Befaring og seminar for de 4 deltagerne ble holdt 28. august. Konkurranseperioden var fra 28. august til 1. november."

Vi er stolte over å ha vært med på teamet som vant  så skarp konkurranse! Steinsvik Arkitektkontor AS har særlig jobbet med disponeringen av tomta og prosjektets energikonsept:
Mer om prosjektet:
http://www.futurebuilt.no/anerkjente-arkitekter-vant-boligkonkurranse


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar