fredag 11. april 2014

Steinsvik invitert til å bidra på fagmøte for Byutvikling i Tromsø Kommune 09.04.2014

Steinsvik Arkitektkontor v/landskapsarkitekt Mari Bergset hadde en presentasjon med Tromsø sentrum som tema. Vinklingen var ellers fri og vi valgte å fokusere på snøen som ressurs for byutvikling og premissgiver for byens ansikt også om sommeren. Vi brukte tittelen "Hvit infrastruktur" for å beskrive hvordan snøen skaper sammenhenger(og brudd på sammenhenger) i bruk, opplevelser, herlighetsverdi. Kunnskapen om denne hvite insfrastrukturen omtalte vi som "Snowhow" og i denne kunnskapen ligger et stort potensiale for å styrke og utvikle en bykultur for bedre folkehelse for folk flest - både fysisk og psykisk. Det ble spennende og engasjerte diskusjoner som vi håper vi også ser fysiske resultater av i byen etter hvert. Noen utdrag fra presentasjonen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar