onsdag 14. mars 2012

1. premie konkurranse om nye omsorgsboliger med sansehage, Kirkenes

Steinsvik Arkittektkontor AS har i samarbeid med Consto og BC Arkitektur AS vunnet totalentreprisekonkurranse om 16 omsorgsboliger med sansehage. Steinsvik Arkitektkontor v/landskapsarkitekt Mari Bergset har utarbeidet landskapsplanen for prosjektet. Dette inkluderer sansehage. Boligene vil bli bygget på samme tomt som dagens Tangenlia bokollektiv.

Consto AS vant konkurransen der 6 totalentreprenører leverte pristilbud og løsningsforslag. Tilbudskonkurransen var en "Totalentreprise med samspill". Det betyr at fram til 20. april vil kommunen med brukerrepresentanter utvikle planer og løsninger sammen med ConSto, BC Arkitektur AS/ARK og Steinsvik Arkitektkontor AS /LARK.

Byggestart er i juni år, med ferdigstillelse og overlevering 20. august 2013. I september 2013 vil omsorgsboligene taes i bruk.

mandag 12. mars 2012

Norges Fiskerihøgskole

Langveisfarende gjester

Barskt, arktisk vintervær møtte ni studenter og ansatte fra Concordia College, Minnesota som besøkte Tromsø tirsdag 28. februar. Mens snøbygene drev utenfor, fikk de besøkende en innføring i forskning og arkitektur ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Norges Fiskerihøgskole ble bygget 1995 under ledelse av arkitektfirmaet Steinsvik. Bygget skiller seg markant fra den øvrige arkitekturen ved Universitetet i Tromsø, og universitetslektor Hege Olaussen fra Det kunstvitenskapelige fakultet viste de besøkende hvordan kyst- og maritime tema gikk som en råd tråd gjennom hele bygningen – fra kaia utenfor, de røffe, ubehandlede steinsortene inne, skipslampene, broene som forbinder fløyene og utsmykkingen i gulv, trapper og vegger som illuderer is og rennende vann.

fredag 2. mars 2012

Fagertun barnehage - nye bilder /Fagertun kindergarten - new photos

Ny barnehage for 70 barn i Ramfjord ved
Tromsø. Tomta har fl ott beliggenhet ved elvedrag
og med utsikt mot fjorden, men er eksponert
for støy fra E8. Bygget er derfor plassert mot
veien for å oppnå støyskjermede solvendte
lekeområder. Barnehagene er organisert
som basebarnehage basert på Reggio Emilia
pedagogikk.
Byggearbeidene ble avsluttet 2011, utomhus
ferdigstilles vår 2012.
Miljøopplysninger:
Stor andel gjenbrukbare materialer gjennom
utstrakt bruk av treverk. I ineriørene er det brukt
lav-emitterende materialer; ubehandla treverk og
linolium. For utomhus gjelder bevaring av eks.
vegetasjon og utstrakt bruk av stedegne arter. Alle foto: Ravn Steinsvik