mandag 18. november 2013

Strandparken ved Juldagan

Vinteren 2013 utviklet vi et konsept for tomta K15-K16 i forbindelse med en invitert arkitektkonkurranse arrangert av eierne av tomta. Vi vant denne konkurransen med vårt konsept. Vårt målsetting mens vi jobbet med konseptet var å yte noe til beste for byen med denne sentrale tomta:

Yte - gi byen et nytt sjømerke
Yte - best mulig lokalklima både for boliger i dette prosjektet og naboer omkring
Yte - gode uterom og god bokvalitet

Vi jobbet derfor med å få til:
Offentlig, solvendt uterom i le - for lek, samvær, aking og pølsegrilling. 
Gjennomlyste leiligheter med utsikt både nordover og sørover som gjør maksimal nytte av de fantastiske kvalitetene på tomta; sundet og utsikta som en ressurs. 
Diagram - offentlig tilgjengelige arealer
Situasjonsplan
For å få til dette endte vi opp med noen smale høye tårn, som løfter seg utover mot sjøen. Profilen utviklet vi ved å studere sol- og skygge fra tårnene. Denne tomta tåler høyde fordi slagskyggen bare treffer vannet bak i den perioden av året der uteopphold er viktig. Høyden vi endte opp med kom som et direkte logisk resultat av de kvalitetene vi ønsket å utvikle på tomta. 
Sol-skygge 21.04. klokka 15.00 og 21.06 klokka 15.00Vi ønsket å skape leiligheter med spektakulær bokvalitet og gi rom for en stor offentlig park; en pause langs Strandkanten - gi folk mulighet til å komme ned og stikke beina i vannet med saltvannsbad og tidevannsterskler. 
Perspektiv park og sjøbad

I prosessen fant vi også ut at vi måtte legge til rette for et alment tilgjengelig sted på toppen av alt - utsikten fra en skybar eller et utleielokale øverst oppe så alle kan få se det aller beste.
Perspektiv panorama sett fra sør

Prosjektet har totalt ca 8500m2 park, 170-200 leiligheter, fra 9-22 etasjer, ca 18000m2 BRA:

tirsdag 12. november 2013

Steinsvik Arkitektkontor representert på Nordland Akademi og Galleri Apothekets Arkitekturkveld i Galleri Apotheket torsdag 10. oktober

Kveldens hovedinnleder var sivilarkitekt MNAL Rose Marie Steinsvik, Steinsvik Arkitektkontor AS som holdt foredraget "RMS: Bærekraftig arkitektur". Her er beskrivelsen av Rose Marie Steinsvik og kontoret: 

"Rose Marie Steinsvik har grunnlagt og drevet Steinsvik Arkitektkontor AS, sammen med Odd Karl Steinsvik, siden 1971. I de senere år har Steinsvik engasjert seg i utviklingen av passivhus for norske forhold. Kontoret ferdigstilte allerede i 2005 prototypen "I-box120", et selvbygger- og læringsprosjekt hvor arkitektene utviklet et konsept for en lufttett, fuktsikker og kuldebrofri ytterveggskonstruksjon basert på massivtre.
Det resulterte i bygginga av banebrytende lavenergiboliger i Storelva og Doktordalen i Tromsø.

Steinsvik har vært presentert på flere utstillinger og har vunnet en rekke priser. Arkitektkontoret har blant annet vunnet Nord-Norsk Arkitekturpris, og vært nominert til Byggeskikkprisen. Steinsvik var presentert på Arkitektmuseet i utstillingen "SPOR" i 2011. "I-box120" ble vist på Arkitekturbiennalen i Venezia i 2008. Norges Fiskerihøgskole, som ble bygget i 1995 under ledelse av Steinsvik Arkitektkontor, ble i 2011 vernet gjennom landevernplanen for kunnskapsbygg."

Etter Rose Maries inlegg holdt sivilarkitekt MNAL Gøril Lilleng innlegget "Fire markante bygninger i Sortland kommune; bygninger med estetisk bærekraft" og visning av Små Spor, utstilling av nordnorske arkitekturperler.


Mer om arrangementet på denne linken: 

http://www.nordland-akademi.no/?q=en/node/345

mandag 11. november 2013

Kan Sentrumsløftet løfte sentrum? Debattinlegg i Nordlys

Den 16.10 avholdt Nord Norges Arkitektforening frokostmøte om Sentrumsløfte - et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø Kommune og Næringsforeningen i Tromsø med målsetning om å gjøre sentrum mer attraktivt. Det ble et møte med en engasjert debatt i etterkant og denne ble fulgt oppi avisa Nordlys med debattinlegg signert Mari Bergset, Steinsvik Arkitektkontor.