fredag 11. april 2014

Steinsvik invitert til å bidra på fagmøte for Byutvikling i Tromsø Kommune 09.04.2014

Steinsvik Arkitektkontor v/landskapsarkitekt Mari Bergset hadde en presentasjon med Tromsø sentrum som tema. Vinklingen var ellers fri og vi valgte å fokusere på snøen som ressurs for byutvikling og premissgiver for byens ansikt også om sommeren. Vi brukte tittelen "Hvit infrastruktur" for å beskrive hvordan snøen skaper sammenhenger(og brudd på sammenhenger) i bruk, opplevelser, herlighetsverdi. Kunnskapen om denne hvite insfrastrukturen omtalte vi som "Snowhow" og i denne kunnskapen ligger et stort potensiale for å styrke og utvikle en bykultur for bedre folkehelse for folk flest - både fysisk og psykisk. Det ble spennende og engasjerte diskusjoner som vi håper vi også ser fysiske resultater av i byen etter hvert. Noen utdrag fra presentasjonen.


mandag 9. desember 2013

Steinsvik med å vinne fremtidsrettet boligkonkurranse på Furuset


Fra Futurebuilts nettside:

"Med forslaget ”God morgen Alna” vant Haugen/Zohar arkitekter, Steinsvik Arkitektkontor og Dronninga Landskap konkurransen om klimavennlige førstehjemsboliger på Furuset.


I Ulsholtveien 31 på Furuset skal Stiftelsen Betanien bygge 30-40 utleieboliger. Furuhuset, som står på tomten i dag, skal rehabiliteres og inndeles i leiligheter. I tillegg planlegges nye leilighetsbygg på tomten. Prosjektet skal bidra i boligutviklingen i Bydel Alna, og unge mennesker som vil etablere seg på Furuset er hovedmålgruppe for boligene.
- God morgen Alna er ikke bare et konsept for energieffektive nybygg, det er også en elegant utnyttelse av eksisterende bebyggelse. Vinnerprosjektet klarer på en forbilledlig måte å videreføre dagens grønne kvaliteter samtidig som plasseringen av nybygg på tomten skaper nye, lune uterom. Dette grepet gir en fin inndeling mellom private og felles oppholdsarealer, sier Ulla Hahn, jurymedlem og fagrådgiver i FutureBuilt.

Om konkurransen
Stiftelsen Betanien mottok hele 30 søkere om prekvalifisering til konkurransen om førstehjemsboliger på Furuset i Oslo. Oppdragsgiver var meget fornøyd både med antall søkere og den høye kompetansen de viste. Av den grunn var evalueringen vanskelig, og man valgte til slutt å ta med 4 firmaer/team i stedet for 3 som opprinnelig tenkt. Befaring og seminar for de 4 deltagerne ble holdt 28. august. Konkurranseperioden var fra 28. august til 1. november."

Vi er stolte over å ha vært med på teamet som vant  så skarp konkurranse! Steinsvik Arkitektkontor AS har særlig jobbet med disponeringen av tomta og prosjektets energikonsept:
Mer om prosjektet:
http://www.futurebuilt.no/anerkjente-arkitekter-vant-boligkonkurranse


mandag 18. november 2013

Strandparken ved Juldagan

Vinteren 2013 utviklet vi et konsept for tomta K15-K16 i forbindelse med en invitert arkitektkonkurranse arrangert av eierne av tomta. Vi vant denne konkurransen med vårt konsept. Vårt målsetting mens vi jobbet med konseptet var å yte noe til beste for byen med denne sentrale tomta:

Yte - gi byen et nytt sjømerke
Yte - best mulig lokalklima både for boliger i dette prosjektet og naboer omkring
Yte - gode uterom og god bokvalitet

Vi jobbet derfor med å få til:
Offentlig, solvendt uterom i le - for lek, samvær, aking og pølsegrilling. 
Gjennomlyste leiligheter med utsikt både nordover og sørover som gjør maksimal nytte av de fantastiske kvalitetene på tomta; sundet og utsikta som en ressurs. 
Diagram - offentlig tilgjengelige arealer
Situasjonsplan
For å få til dette endte vi opp med noen smale høye tårn, som løfter seg utover mot sjøen. Profilen utviklet vi ved å studere sol- og skygge fra tårnene. Denne tomta tåler høyde fordi slagskyggen bare treffer vannet bak i den perioden av året der uteopphold er viktig. Høyden vi endte opp med kom som et direkte logisk resultat av de kvalitetene vi ønsket å utvikle på tomta. 
Sol-skygge 21.04. klokka 15.00 og 21.06 klokka 15.00Vi ønsket å skape leiligheter med spektakulær bokvalitet og gi rom for en stor offentlig park; en pause langs Strandkanten - gi folk mulighet til å komme ned og stikke beina i vannet med saltvannsbad og tidevannsterskler. 
Perspektiv park og sjøbad

I prosessen fant vi også ut at vi måtte legge til rette for et alment tilgjengelig sted på toppen av alt - utsikten fra en skybar eller et utleielokale øverst oppe så alle kan få se det aller beste.
Perspektiv panorama sett fra sør

Prosjektet har totalt ca 8500m2 park, 170-200 leiligheter, fra 9-22 etasjer, ca 18000m2 BRA:

tirsdag 12. november 2013

Steinsvik Arkitektkontor representert på Nordland Akademi og Galleri Apothekets Arkitekturkveld i Galleri Apotheket torsdag 10. oktober

Kveldens hovedinnleder var sivilarkitekt MNAL Rose Marie Steinsvik, Steinsvik Arkitektkontor AS som holdt foredraget "RMS: Bærekraftig arkitektur". Her er beskrivelsen av Rose Marie Steinsvik og kontoret: 

"Rose Marie Steinsvik har grunnlagt og drevet Steinsvik Arkitektkontor AS, sammen med Odd Karl Steinsvik, siden 1971. I de senere år har Steinsvik engasjert seg i utviklingen av passivhus for norske forhold. Kontoret ferdigstilte allerede i 2005 prototypen "I-box120", et selvbygger- og læringsprosjekt hvor arkitektene utviklet et konsept for en lufttett, fuktsikker og kuldebrofri ytterveggskonstruksjon basert på massivtre.
Det resulterte i bygginga av banebrytende lavenergiboliger i Storelva og Doktordalen i Tromsø.

Steinsvik har vært presentert på flere utstillinger og har vunnet en rekke priser. Arkitektkontoret har blant annet vunnet Nord-Norsk Arkitekturpris, og vært nominert til Byggeskikkprisen. Steinsvik var presentert på Arkitektmuseet i utstillingen "SPOR" i 2011. "I-box120" ble vist på Arkitekturbiennalen i Venezia i 2008. Norges Fiskerihøgskole, som ble bygget i 1995 under ledelse av Steinsvik Arkitektkontor, ble i 2011 vernet gjennom landevernplanen for kunnskapsbygg."

Etter Rose Maries inlegg holdt sivilarkitekt MNAL Gøril Lilleng innlegget "Fire markante bygninger i Sortland kommune; bygninger med estetisk bærekraft" og visning av Små Spor, utstilling av nordnorske arkitekturperler.


Mer om arrangementet på denne linken: 

http://www.nordland-akademi.no/?q=en/node/345

mandag 11. november 2013

Kan Sentrumsløftet løfte sentrum? Debattinlegg i Nordlys

Den 16.10 avholdt Nord Norges Arkitektforening frokostmøte om Sentrumsløfte - et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø Kommune og Næringsforeningen i Tromsø med målsetning om å gjøre sentrum mer attraktivt. Det ble et møte med en engasjert debatt i etterkant og denne ble fulgt oppi avisa Nordlys med debattinlegg signert Mari Bergset, Steinsvik Arkitektkontor.tirsdag 15. oktober 2013

Kirkenes skoler flott presentert i Arkitektur N nr.6 + Looptopia som er hovedoppgaven til Mads, arkitekt på kontoret

Her er link til litt om Arkitektur N nr. 6 som har en fyldig og flott presentasjon av landskapsprosjektet/lekeplassen på nye Kirkenes skole:
http://www.arkitektur.no/arkitektur-n-nr-06-2013
Uværsskur på Kirkenes skole - solvegg og klatrelandskap - ble klatra på selv før det ble montert klatretak!

Det oransje uværskuret i kontrast til den hvite snøen - ly for snøføyk og lekested

Hovedoppgaven Looptopia ble også godt presentert sammen med artikkelen av professor Ole Møystad og Hettie Pisters: "Den urbane handling – intelligens, plan og prosjekt i byutviklingen"

onsdag 14. august 2013

BUKTA SJØBAD - arktisk solenergibad i Telegrafbukta

Her på kontoret bli av og til lunsjen veldig produktiv - når vi sitter der mellom prosjekter og bare fabulerer. Denne ideen klarte vi  ikke å la være å tegne litt på også - Vi skulle ønske vi kunne bade i Tromsø - i havet - uten å være helt på nivå med råskinna i "Ishud" badeklubb i Telegrafbukta. Det vi kunne tenke oss var et saltvannsbad med en terskel som holder på vannet mellom flo og fjære slik at sola får virke på det og varme det opp. Det hadde vært noe! Det kunne være helt enkelt og lavteknologisk med bare en terskel med overløp, men det kunne også være mer opparbeidet med et skikkelig badehus der det går an å skifte og en badstu som "Ishud" kan bruke når de kommer opp fra isbadene sine. Det kunne også være en pumpe som sirkulerte vannet og vi kunne legge til rette for å bruke fasaden på badehuset til å høste mer solenergi og øke temperaturen i vannet. 

Her er noen skisser av noe av det vi drømmer om for BUKTA BAD - skissene viser den enkleste varianten - en saltvannsterskel som holder vannet igjen lenge nok til at det blir noen grader mer behagelig og skaper en herlig sjølekeplass for både små og store.