tirsdag 12. november 2013

Steinsvik Arkitektkontor representert på Nordland Akademi og Galleri Apothekets Arkitekturkveld i Galleri Apotheket torsdag 10. oktober

Kveldens hovedinnleder var sivilarkitekt MNAL Rose Marie Steinsvik, Steinsvik Arkitektkontor AS som holdt foredraget "RMS: Bærekraftig arkitektur". Her er beskrivelsen av Rose Marie Steinsvik og kontoret: 

"Rose Marie Steinsvik har grunnlagt og drevet Steinsvik Arkitektkontor AS, sammen med Odd Karl Steinsvik, siden 1971. I de senere år har Steinsvik engasjert seg i utviklingen av passivhus for norske forhold. Kontoret ferdigstilte allerede i 2005 prototypen "I-box120", et selvbygger- og læringsprosjekt hvor arkitektene utviklet et konsept for en lufttett, fuktsikker og kuldebrofri ytterveggskonstruksjon basert på massivtre.
Det resulterte i bygginga av banebrytende lavenergiboliger i Storelva og Doktordalen i Tromsø.

Steinsvik har vært presentert på flere utstillinger og har vunnet en rekke priser. Arkitektkontoret har blant annet vunnet Nord-Norsk Arkitekturpris, og vært nominert til Byggeskikkprisen. Steinsvik var presentert på Arkitektmuseet i utstillingen "SPOR" i 2011. "I-box120" ble vist på Arkitekturbiennalen i Venezia i 2008. Norges Fiskerihøgskole, som ble bygget i 1995 under ledelse av Steinsvik Arkitektkontor, ble i 2011 vernet gjennom landevernplanen for kunnskapsbygg."

Etter Rose Maries inlegg holdt sivilarkitekt MNAL Gøril Lilleng innlegget "Fire markante bygninger i Sortland kommune; bygninger med estetisk bærekraft" og visning av Små Spor, utstilling av nordnorske arkitekturperler.


Mer om arrangementet på denne linken: 

http://www.nordland-akademi.no/?q=en/node/345

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar