tirsdag 26. februar 2013

Nytt selvutviklet energikonsept!

Skissen viser et av kontorets siste selvutviklede energikonsept: Naturlig ventilasjon med luftbåren varmegjenvunnet gulvvarme med luft-til-vann avtrekksvarmepumpe, luftsolfanger og jordvarmekollektor. Boligen systemet er tiltenkt for vil få et beregnet årlig oppvarmingsbehov på 10,3 kWh/kvm (totalt ca 1500 kWh). Passivhuskravet der huset skal stå er 17,3 kWh/kvm. Konseptet er et produkt av lang erfaring med energieffektive bygninger og passive oppvarmingssystem.