mandag 25. januar 2010

Massiv/passiv

Rose Marie Steinsvik presenterer kontorets massiv-passiv hus prosjekt på Storelva i Tromsø. Arkitektenes hus, 08.02.10, arrangør NAL akademiet i samarbeid med TreFokus.

"Seminaret skal presentere erfaringer fra de siste årenes arbeid med massivtre og lavenergihus i Norge, og noen av de beste byggeprosjektene. Kurset vil også presentere tanker for videre utvikling av massiv-passiv." (sitat: www.arkitektur.no)

Link til Massiv/passiv seminaret

fredag 8. januar 2010

Arbeidsgruppe for energieffektive bygg

Passivhus Storelva - Steinsvik arkitektkontor Foto: Ravn Steinsvik Kommunal- og regionaldepartementet har oppnevnt ei arbeidsgruppe som skal legge fram forslag til mål og utarbeide en tidsplan for å øke energieffektiviteten i nye og eksisterende bygg. Odd Steinsvik skal vere med i denne arbeidsgruppa og reiser til Oslo på første møte 15.01. Eli Arnstad skal leie gruppa. Navarsete uttaler: " - Energibruken i bygg kan halverast innan 2040. Det er eit særs viktig klimatiltak, Framover kjem vi til å stille stadig sterngare krav til energibruken i bygg, men vi er heilt avhengige av at det som skjer på byggjeplassen gjev den effekten vi ønskjer. Vi treng hjelp frå næringa og den einskilde byggjeverksemd for å nå dei ambisiøse måla om energieffektivisering i eksisterande bygg og for at nye bygg skal ha særleg lågt energibehov" Link til regjeringens pressemelding Link til regjeringens info. om arbeidsgruppa