mandag 18. november 2013

Strandparken ved Juldagan

Vinteren 2013 utviklet vi et konsept for tomta K15-K16 i forbindelse med en invitert arkitektkonkurranse arrangert av eierne av tomta. Vi vant denne konkurransen med vårt konsept. Vårt målsetting mens vi jobbet med konseptet var å yte noe til beste for byen med denne sentrale tomta:

Yte - gi byen et nytt sjømerke
Yte - best mulig lokalklima både for boliger i dette prosjektet og naboer omkring
Yte - gode uterom og god bokvalitet

Vi jobbet derfor med å få til:
Offentlig, solvendt uterom i le - for lek, samvær, aking og pølsegrilling. 
Gjennomlyste leiligheter med utsikt både nordover og sørover som gjør maksimal nytte av de fantastiske kvalitetene på tomta; sundet og utsikta som en ressurs. 
Diagram - offentlig tilgjengelige arealer
Situasjonsplan
For å få til dette endte vi opp med noen smale høye tårn, som løfter seg utover mot sjøen. Profilen utviklet vi ved å studere sol- og skygge fra tårnene. Denne tomta tåler høyde fordi slagskyggen bare treffer vannet bak i den perioden av året der uteopphold er viktig. Høyden vi endte opp med kom som et direkte logisk resultat av de kvalitetene vi ønsket å utvikle på tomta. 
Sol-skygge 21.04. klokka 15.00 og 21.06 klokka 15.00Vi ønsket å skape leiligheter med spektakulær bokvalitet og gi rom for en stor offentlig park; en pause langs Strandkanten - gi folk mulighet til å komme ned og stikke beina i vannet med saltvannsbad og tidevannsterskler. 
Perspektiv park og sjøbad

I prosessen fant vi også ut at vi måtte legge til rette for et alment tilgjengelig sted på toppen av alt - utsikten fra en skybar eller et utleielokale øverst oppe så alle kan få se det aller beste.
Perspektiv panorama sett fra sør

Prosjektet har totalt ca 8500m2 park, 170-200 leiligheter, fra 9-22 etasjer, ca 18000m2 BRA:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar