tirsdag 13. august 2013

Passivhusutredning Austadkvartalet


I mai 2013 gjennomførte Steinsvik Arkitektkontor, sammen med Sletten AS, en passivhusutredning av Austadkvartalet, for ANS Felleseiet Austad. Utredningen bestod av å definere gode strategier og tiltak for energirehabilitering av bygningsmassen (Steinsvik Arkitektkontor) og forbedring av det tekniske anlegget (Sletten AS). Videre ble det foretatt energikostnadsberegninger som avdekket energisparingspotensialet og økonomien i dette. 

 
I 2010 deltok Odd Karl Steinsvik i "Arnstadutvalget" som utarbeidet rapporten "Energieffektivisering av bygg. En ambisiøs og realistisk plan mot 2040". Han utarbeidet selv noen alternative betraktinger som tydelig avvek fra konklusjonen i den publiserte rapporten. Disse betraktningene finnes på denne linken: https://docs.google.com/fileview?id=0B1TODr9RdggqMzdjYmUyZDYtZjUyOS00YzM3LWIzNmQtZGMyODcyMTA4NTA0&hl=enMTA4NTA0&hl=en. I disse betraktningene foretas det et overordnet estimat på det totale energisparingspotensialet for ulike bygningstyper gjennom tre forskjellige tiltak. For bygningskategorien private næringsbygg, estimeres dette potensialet for de ulike tiltakene å være:
  • Utskifting av glass = 2,2 TWh
  • Sanering = 1,7 TWh
  • Energitiltak tekniske anlegg = 4,24 TWh
Austadkvartalet er i kategorien private næringsbygg, som i Steinsviks betraktninger fra 2010, estimeres til å ha et energisparingspotensial på 8,14 TWh (glassutskifting, sanering og tekniske anlegg). Til sammenligning produserer all eksisterende vindkraft i Norge maksimalt 4,5 TWh (ssb), og er ulønnsom i all fremtid. 

I arbeidet med passivhusutredningen for Austadkvartalet ble det utarbeidet strategier og tiltak med et totalt energisparingspotensial på i 2,7 millioner kWh. Det totale næringsarealet i Austadkvartalet er på 13 200 kvm. Det gir et energisparingspotensial på 205 kWh/kvm. Om vi multipliserer energisparingstiltakenes effekt per kvadratmeter (205 kWh/kvm) med antall kvadratmeter næringsbygg i Norge (70 000 000 kvm, se Steinsviks betraktninger) får vi et nasjonalt energisparingspotensial på 14,35 TWh for privat næringsareal. 

Vi ser av dette at potensialet kan være mye større enn estimatet fra 2010, dersom en engasjerer en tverrfaglig og kompetent arbeidsgruppe til planleggingen av strategier og tiltak.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar