tirsdag 11. desember 2012

Bok: "Fra passivhus til sunne hus-arkitektur, miljø og helhet"Steinsvik Arkitektkontor  er representert i ny bok om ulike tilnærminger til å klare å bygge miljøvennlige hus. Fra bokomtale på Husbankens hjemmeside:

"Hvordan bygge sunt og miljøvennlig? Energi og klimahensyn er viktige, men gode hus dreier seg om mye mer. Denne boka peker forbi dagens ensrettede fokus på energi, klima og teknologiske månelandinger, mot gode, varige og sunne hus. Den er illustrert med et utvalg av tankevekkende bygg. Disse eksemplene utfordrer etablerte sannheter, og viser at det finnes et mangfold av spennende nye løsninger. Et hovedbudskap er: Det er flere veier til målet." 

Link til nettsted for boka: http://www.frapassivhustilsunnehus.no/index.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar