mandag 12. mars 2012

Norges Fiskerihøgskole

Langveisfarende gjester

Barskt, arktisk vintervær møtte ni studenter og ansatte fra Concordia College, Minnesota som besøkte Tromsø tirsdag 28. februar. Mens snøbygene drev utenfor, fikk de besøkende en innføring i forskning og arkitektur ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Norges Fiskerihøgskole ble bygget 1995 under ledelse av arkitektfirmaet Steinsvik. Bygget skiller seg markant fra den øvrige arkitekturen ved Universitetet i Tromsø, og universitetslektor Hege Olaussen fra Det kunstvitenskapelige fakultet viste de besøkende hvordan kyst- og maritime tema gikk som en råd tråd gjennom hele bygningen – fra kaia utenfor, de røffe, ubehandlede steinsortene inne, skipslampene, broene som forbinder fløyene og utsmykkingen i gulv, trapper og vegger som illuderer is og rennende vann.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar