fredag 2. mars 2012

Fagertun barnehage - nye bilder /Fagertun kindergarten - new photos

Ny barnehage for 70 barn i Ramfjord ved
Tromsø. Tomta har fl ott beliggenhet ved elvedrag
og med utsikt mot fjorden, men er eksponert
for støy fra E8. Bygget er derfor plassert mot
veien for å oppnå støyskjermede solvendte
lekeområder. Barnehagene er organisert
som basebarnehage basert på Reggio Emilia
pedagogikk.
Byggearbeidene ble avsluttet 2011, utomhus
ferdigstilles vår 2012.
Miljøopplysninger:
Stor andel gjenbrukbare materialer gjennom
utstrakt bruk av treverk. I ineriørene er det brukt
lav-emitterende materialer; ubehandla treverk og
linolium. For utomhus gjelder bevaring av eks.
vegetasjon og utstrakt bruk av stedegne arter. Alle foto: Ravn Steinsvik

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar