torsdag 9. september 2010

Lavenergiløsninger - boliger med nye tekniske forskrifter

NAL har arrangert en seminarrekke om lavenergiløsninger for å komme nærmere målsettingen om at passivhus skal være standarden innen 2020. Odd Steinsvik åpnet seminaret i Stavanger 09.09.10 med foredraget: "Lavenergi: Hva, hvorfor og hvordan. Erfaringer med prosjektering av passivhus" Lenke til seminarprogrammet/Link to the seminar programme:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar