mandag 23. august 2010

"Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete ba i 2009 en arbeidsgruppe ledet av Eli Arnstad om å legge fram forslag til mål og utarbeide en tidsplan for å øke energieffektiviteten i nye og eksisterende bygg. Flere internasjonale studier viser at energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket, og det er derfor bred politisk og faglig enighet om at energieffektivisering må prioriteres. Arbeidsgruppen fremhever seks områder som står helt sentralt i arbeidet med energieffektivisering av bygg." (www.regjeringen.no). Odd Karl Steinsvik har deltatt i denne gruppen. Publisert rapport fra dette arbeidet kan leses på:
Odd Karl Steinsviks innspill til arbeidsgruppen. Alternative betraktninger som tydelig avviker fra konklusjon i publisert rapport:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar