tirsdag 2. mars 2010

Byggestart barnehage/kindergarden i Ramfjord, Tromsø

Byggearbeidene med vår nye barnehage i Ramfjord i gang. Bildet over er fra tomta; vinterlig morgenstemning rett før gravearbeidene satte i gang. Barnehagen bygges for å kunne ta imot 72 barn og planløsningen er utarbeidet i tråd med Reggio Emilia pedagogikken, etter ønske fra byggherre. Denne pedagogikkens grunleggende filosofi er at: " (...)barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap i samhandling med andre barn, omgivelsene sine, og kompetente, nyskjerrige voksne" (no.wikipedia.org) Pedagogikken legger stor vekt på barnas fysiske omgivelser: " The organization of the physical environment is crucial to Reggio Emilias early childhood programme and is often referred to as the childs third teacher" (en.wikipedia.org) Barnehagen bygges som en totalentreprise og skal etter planen ferdigstilles mars 2011.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar