mandag 23. januar 2012

Norges Fiskerihøgskole er verna, Universitetet i Tromsø - Norwegian College of Fishery Science has been listed

Fiskerihøgskolen ble i 2011 bekskytta med verneklasse 2 som en del av landsverneplanen for Kunnskapsbygg.
Her er utdrag fra verneplanen: "Formål: Formålet er å ta vare på Norges fiskerihøgskole med sin særpregede arkitektoniske utforming og detaljering som representant for et viktig fagområde. Videre er det et formål å ta vare på bygningens uttrykk som tidstypisk representant for høgskoleutbyggingen i perioden omkring høgskolereformen (1994).
Begrunnelse: Fiskerihøgskolen representerer et viktig fagområde i kunnskapssektoren. NFH var opprinnelig en selvstendig institusjon og
med denne bygningen har høgskolen beholdt sitt særpreg på det ellers mer enhetlige universitetsområdet i Breivika.
Arkitektonisk er bygningen en tydelig og god representant for bruk av postmoderne elementer, som glassgavl, som i ulik grad er brukt ved flere høgskolebygninger oppført omkring høgskolereformen i 1994.
I tillegg til bygningens form og detaljering, har også integrert utsmykning og interiør mange referanser til det maritime.
Omfang: Eksteriør. Interiør: Inngangshallen i full høyde med opprinnelige elementer, overflater og materialer. Rom og soner som er åpne mot inngangshallen omfattes også slik at det her tas hensyn til inngangshallen som visuelt rom.
Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring" Alle foto: Ravn Steinsvik

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar