mandag 22. august 2011

Jøssingfjord - konkurranseforslag Geopark/turistvegprosjekt 2011 - competition entry


Dette var vårt bidrag til den åpne arkitektkonkurransen om utforming av Jøssingfjordsenteret, et museum og besøkssenter med fokus på bergverksindustri, geologi og kultur, beliggende innerst i Jøssingfjorden, i nær tilknytning til Nedre Helleren kraftstasjon og strandsitterplassen Helleren. Areal ca. 12- 1500 m2. Vi leverte i mars 2011 og juryen var ferdig med sin evaluering våren 2011. Vi vant ikke, men vi liker konseptet vi utviklet og prosjektet vi leverte - tar det med oss videre. Litt om vårt forslag:

Det planlegges ny traseé for RV44 utenom Jøssingfjord over Tellenes. RV44 gjennom Jøssingfjord blir lokalveg/turistattraksjon. Dette prosjektet er en skisse til Geopark/bergverksmuseum med utsikt til Helleren og havet OVER planlagt industriområde på eks. fylling. Spor etter tidligere industri får ligge urørt på sletta mot havet og vernes mot ny utbygging. Dette oppnåes ved at utstillingsbygningen plasseres i ytterkanten av tomta og størstedelen av romprogrammet etableres i fjellhaller - bergverksdriften vises frem inne i selve berget. Kontakten med fjorden og sjøen gjenopprettes også i Geoparken og Jøssingfjord tilrettelegges som rekreasjonsområde og turisveganlegg for veifarende med parkering direkte fra veien oppe ved opplevelsessenteret/utstillingsbygget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar