fredag 22. oktober 2010

Jekta Storsenter

I juni 2010 leverte vi landskapsplan til Rammesøknad for Jekta Storsenter i Tromsø. Rammesøknaden er godkjent - videre prosjektering og bygging er i full gang! Det nye senteret får et salgsareal på 55 000m2. Landskapsprosjektet omfatter adkomsttorg, kollektivknutepunkt, interne trafikkarealer, beplantning og aktivitetsområde. AMB, Oslo, er arkitekter og Consto AS, Tromsø, er totalentreprenør. Byggherre er COOP Nord.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar