fredag 8. januar 2010

Arbeidsgruppe for energieffektive bygg

Passivhus Storelva - Steinsvik arkitektkontor Foto: Ravn Steinsvik Kommunal- og regionaldepartementet har oppnevnt ei arbeidsgruppe som skal legge fram forslag til mål og utarbeide en tidsplan for å øke energieffektiviteten i nye og eksisterende bygg. Odd Steinsvik skal vere med i denne arbeidsgruppa og reiser til Oslo på første møte 15.01. Eli Arnstad skal leie gruppa. Navarsete uttaler: " - Energibruken i bygg kan halverast innan 2040. Det er eit særs viktig klimatiltak, Framover kjem vi til å stille stadig sterngare krav til energibruken i bygg, men vi er heilt avhengige av at det som skjer på byggjeplassen gjev den effekten vi ønskjer. Vi treng hjelp frå næringa og den einskilde byggjeverksemd for å nå dei ambisiøse måla om energieffektivisering i eksisterande bygg og for at nye bygg skal ha særleg lågt energibehov" Link til regjeringens pressemelding Link til regjeringens info. om arbeidsgruppa

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar